AKTA ACARA KEWANGAN 1957 PINDAAN 1972 PDF

PDF or Read Akta Tatacara Kewangan PDF on The Most Popular Get Access Akta Tatacara Kewangan PDF and Download Akta. Ketua Menteri di bawah seksyen 15A Akta Tatacara Kewangan Pengurusan Kewangan Cawangan Audit Dalam, KKM (Pindaan April ) 1 SENARAI. DOWNLOAD AKTA TATACARA KEWANGAN akta tatacara kewangan pdf vii Bab ini juga menjelaskan tatacara yang perlu dipatuhi sekiranya.

Author: Balabar Mitaxe
Country: Saudi Arabia
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 28 July 2018
Pages: 177
PDF File Size: 19.31 Mb
ePub File Size: 1.76 Mb
ISBN: 363-8-95808-728-7
Downloads: 85665
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kalkis

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Hubungi Kami Alamat, No.

Peminjam perlu melantik kontraktor sendiri mengikut syarat 197 dan pelan rumah yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perumahan Negara. Pemohon tidak boleh menggunakan pelan rumah sendiri. Klik di sini untuk muat turun borang permohonan. Hari Ini Jumlah Pelawat SPP diwujudkan bertujuan menyediakan kemudahan pinjaman kepada golongan berpendapatan rendah yang masih belum memiliki rumah sendiri.

Read wec-4/akta-tatacara-kewangan

Skim ini adalah salah satu usaha Kerajaan untuk membantu golongan berpendapatan rendah membiayai kos pembinaan rumah supaya golongan ini sekurang-kurangnya mempunyai sumber untuk memiliki rumah sendiri. Melalui kemudahan ini pihak Kerajaan dapat memberi bantuan untuk persediaan tempat kediaman yang bersesuaian dan memuaskan dalam usaha untuk meninggikan taraf kehidupan golongan ini.

  AD0804 DATASHEET PDF

Pemohon dan pinraan adalah warganegara Malaysia b.

Berumur 21 hingga 70 tahun c. Bekerja dan mempunyai pendapatan d. Bukan kakitangan Kerajaan atau pesara termasuk pasangan e. Pemohon dan pasangan belum mempunyai rumah f.

INFORMASI > Maklumat Am JPN > Skim Pinjaman Perumahan

Jumlah pendapatan kasar isi rumah di antara RM1, Memiliki tanah sendiri atau acarw milik ahli keluarga terdekat. Had Pinjaman Maksimum RM60, Tempoh maksimum bayaran balik pinjaman 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun.

Perlu mengambil perlindungan insuran yang disediakan oleh Panel Insuran, Jabatan Perumahan Negara ke atas rumah yang dibina. Pilihan pinjaman 2 generasi bagi pemohon yang berumur 45 aktz hingga 70 tahun dengan syarat penama kedua berumur 21 hingga 35 tahun, berpendapatan minimum RM Perlindungan insuran hanya untuk generasi kedua sahaja c.

Generasi ke-2 mestilah anak kandung kepada pemohon. Mencagar tanah milik peminjam atau tanah milik ahli keluarga terdekat dengan kebenaran bertulis pemilik tanah.

Bagi tanah milikan secara pajakan, perlu mematuhi syarat berikut; d. Baki tempoh pajakan tanah yang dicagar sekurang-kurangnya 40 tahun.

  MAKEDONSKA HUMORESKA PDF

Mendapat kebenaran mencagar tanah daripada Pihak Berkuasa Negeri. Rumah kos rendah – keluasan lantai — 1, kaki persegi, sekurang-kurangnya 3 bilik tidur dan 2 bilik air, ruang tamu dan acars.

Perlantikan kontraktor diuruskan oleh peminjam dan kontraktor tersebut: Kontraktor tempatan mengikut kawasan DUN; g. Memiliki punca kewangan yang mencukupi dengan had minima kewangan adalah RM5, i. Memiliki pengkhususan kerja berkaitan bidang pembinaan.