ANORGANSKA KEMIJA PDF

Promocijski video prikazuje večino dejavnosti programa Anorganska kemija in tehnologija. Na začetku je prikazano delo z nestabilnimi spojinami v visokem. anorganska kemija translation in Croatian-English dictionary. Get this from a library! Splošna in anorganska kemija: zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami. [Boris Čeh].

Author: Zulura Kajilrajas
Country: Singapore
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 3 October 2005
Pages: 367
PDF File Size: 9.17 Mb
ePub File Size: 10.34 Mb
ISBN: 822-5-75722-562-3
Downloads: 65160
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grokree

Do izmenjave elektronov pride tudi v reakcijah, ki so dogajajo v baterijah. Iz Wikipedije, proste enciklopedije. Njihova pomembna lastnost je topnostna primer v vodi, in kristalizacija.

Pogled Preberi Uredi Uredi kodo Zgodovina. Podpoglavja anorganske kemije so organokovinska kemija, kemija klastrov in bioanorganska kemija. Nekatere soli so dobro topne v vodi, na primer kuhinjska sol aborganska, druge, na primer SiO 2pa sploh ne. Pomembno povezavo med kemijskimi vezmi, reakcijskim mehanizmom in reaktivnostjo je dala Marcusova teorija kemijske reakcije.

Anorganska kemija

Drug primer so alkenivezani na kovinske kationeki so reaktivni do nukleofilov, medtem ko alkeni kot taki praviloma niso. Velike klastre bi torej lahko opisali kot skupek med seboj povezanih atomov, ki so po lastnostih nekje med molekulo in trdno snovjo.

Pomembnost anorganske kemije in anorganskih sintez sta dokazala Carl Bosch in Fritz Haberki sta v zgodnjih Mehanizmi rakcij glavnih skupin elementov zajemajo predvsem elemente iz Lewisove kisline so zvrsti, ki sprejmejo elektronski par, Lewisove baze pa zvrsti, ki donirajo elektronski par. Kvantitativni pristop k anorganski kemiji je usmerjen predvsem v energije kemijske reakcije.

  AUO A089SW01 PDF

Klastri se pojavljajo v popolnoma anorganskih sistemih, organokovinski kemiji, kemiji glavnih skupin elementov in bioanorganski kemiji. Structural Inorganic Chemistry, Oxford: Pomembni razredi anorganskih spojin so oksidikarbonatisulfati in halogenidi. V redoks reakcijah pride do spremembe oksidacijskih stanj. Za razvoj kvalitativnih in kvantitativnih teorij so izjemno pomembne izjeme.

V kemijo trdnega stanja spadajo tudi kovine in njihove zlitine. Prva umetno proizvedena anorganska spojina je amonijev nitrit NH 4 NO 2ki je pomembno umetno gnojilo. Osnovni principi anorganske kemije so seveda enaki.

Kemija lantanoidov je v mnogih pogledih podobna kemiji aluminija.

Anorganska kemija – Wikipedija, prosta enciklopedija

Izjema so zelo pomembni dvoatomni kompleksi kovina-kovina. Chemistry of the Elements 2 izd.

Razlika med zelo velikimi klastri in glavnino trdne snovi je precej zabrisana. Koordinirani ligandi se po reaktivnosti razlikujejo od prostih ligandov. Lewis je prav tako leta postavil svojo definicijo kislin in baz. Pomembno orodje anorganske kemije je teorija molekularne simetrije skupine. Za podrobnosti glej Pogoje uporabe.

Mehanizmi njihovih reakcij se zato razlikujejo od mehanizmov organskih reakcij. Redoks reakcije so pri prehodnih elementih zelo pogoste.

Prehodne kovine skoraj brez izjeme reagirajo z majhnimi molekulami, na primer COH 2O 2 in C 2 H 4kar ima velik industrijski pomen. Anorganske spojne najdemo v naravi v obliki mineralovpa tudi v biomolekulah. Delijo se v dva anofganska razreda: Concepts and Perspectives, VCH: V drugih projektih Wikimedijina zbirka. Mill Valley, CA; Razredi anorganskih spojin se pogosto prekrivajo: Razhajanje med kvalitativno teorijo paramagneten in opazovanjem diamagneten je privedla do modelov za “magnetno pripajanje”.

  JACO PASTORIUS BASS SIGNATURE LICKS PDF

Mnoge spojine bi lahko uvrstili tudi v druge razrede: Umetno proizvedeni so tudi nekateri katalizatorjina primer vanadijev V oksid V 2 O 5 in titanov III klorid TiCl 3 ter nekateri reagenti v organski kemiji, na primer litijev aluminijev hidrid LiAlH 4 in Grignardovi reagenti. Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3.

Prehodne kovine so elementi 4. Prehodne kovine so dobro zastopane v kemiji kompleksnih spojin. Imenski prostori Stran Pogovor. Natrijev in kalijev klorid sta pomembna elektrolitaadenozin-5′-trifosfat ATP je multifunkcionalni nulkeotid in koencim in pomemben posrednik pri medmolekularnem prenosu energije [2]anodganska pa skupaj s sladkorji tvorijo hrbtenico DNA.

Mednje formalno spadajo tudi kovine iz 3. V prvi reakciji fluoridni ion donira elektronski par borovemu trifluoridu, tvori se tetrafluoridoboratni ion BF 4. V sodobnih razlagah kompleksnih spojin so ligandi lahko skoraj vse organske in anorganske spojine.

Kvalitativne teorije so anorganski kemiji prinesle zelo veliko koristi. Klastri so skupki med seboj povezanih atomov, ki jih najdemo v vseh razredih kemijskih spojin. Tradicionalna anorgansa kemija je usmerjena predvsem v prenose elektronov in energije v proteinih, ki so pomembni za dihanje. V takih primerih govorimo o hipervalentnih molekulah.

Prostorska zgradba kompleksnih spojin je zelo bogata.