BORANG JPA EPW PDF

boleh memilih sama ada menerima Elaun Perumahan Wilayah (EPW) atau Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) dengan menggunakan Borang JPA (EPW) yang. borang jpa epw pptbora dugic zauvek i posle boratdvdripac3engaxxoavi borat dvdrip xvid dutchreleaseteam dutch subs nl borang cuti rehat doc. Pembiayaan (Tiada Biasiswa/JPA/KPM/PTPTN/Lain-Lain Biasiswa/Badan. Borang Permohonan Pembayaran EPW – Bagi pegawai yang.

Author: Nat Akirr
Country: Eritrea
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 8 March 2006
Pages: 449
PDF File Size: 17.53 Mb
ePub File Size: 12.26 Mb
ISBN: 664-7-54471-727-6
Downloads: 13099
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Brajinn

Adakah pegawai yang berkelayakan diberi Bayaran Lebih Masa boleh memilih untuk ditukar dengan Cuti Gantian? Pegawai yang diarah menjalankan kerja lebih masa di luar kawasan ibu pejabat adalah layak menuntut Bayaran Lebih Masa dan juga elaun bertugas rasmi seperti Elaun Makan, Bayaran Sewa Hotel dan Bborang Perjalanan Kenderaan tertakluk kepada peraturan yang ditetapkan dalam Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 3 Tahun dan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 8 Tahun Pegawai Perkhidmatan Awam yang bertukar botang layak diberi elaun dan kemudahan seperti berikut: Pegawai yang bertukar wilayah bermaksud pegawai yang berkhidmat di wilayah selain dari wilayah asalnya.

Wilayah asal seseorang pegawai adalah berdasarkan wilayah kelahiran ibu atau bapa pegawai.

Sekiranya ibu bapa pegawai boragn di wilayah yang berbeza, pegawai boleh memilih sama ada wilayah kelahiran ibu atau wilayah kelahiran bapa sebagai wilayah asalnya. Ya, pegawai boleh mengistiharkan wilayah asalnya sebagai Sabah kerana peraturan membenarkan pegawai memilih sama ada wilayah kelahiran ibu atau wilayah kelahiran bapa sebagai wilayah asalnya.

Borang tersebut brang dikemukakan kepada Ketua Jabatan. Kemudahan ini disediakan dari tempat pegawai bertugas ke ibu kota wilayah asal pegawai sekali bagi salah satu daripada tujuan iaitu untuk menziarahi ibu, bapa, ibu mertua, bapa mertua yang sakit tenat atau meninggal dunia.

Elaun Gangguan merupakan suatu bayaran yang diberi kepada pegawai yang bertukar wilayah apabila pegawai ditukarkan balik ke wilayah asalnya.

Elaun Gangguan dibayar atas kadar sebulan gaji hakiki pegawai. Sekiranya perlu, Elaun Gangguan dibayar secara pendahuluan sebanyak separuh daripada gaji yang diterimanya ketika itu. Baki bayaran Elaun Gangguan akan dibayar berasaskan kepada gaji terakhir yang diterima oleh brang pegawai itu sejurus sebelum ia bertukar semula ke wilayah asalnya.

Bagi dua orang pegawai suami isteri yang bertukar semula ke wilayah asal, hanya seorang sahaja yang layak menuntut Elaun Gangguan mengikut gaji siapa yang lebih tinggi.

Siapakah yang layak diberi kemudahan Tambang Mengiringi Eow kepada keluarga pegawai yang bertukar wilayah?

Kemudahan Tambang Mengiringi Jenazah TMJ norang kepada keluarga pegawai yang bertukar wilayah bagi tujuan mengiringi jenazah jla dari tempat tinggal di wilayah berkhidmat ke tempat pengebumiannya. Adakah ianya diambilkira dari tarikh peperiksaan diadakan atau mengikut tarikh keputusan peperiksaan dikeluarkan?

Mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa, seseorang pegawai yang telah lulus peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan, kenaikan kadar pew tersebut dari RM Sebagai contoh, sekiranya keputusan tersebut dikeluarkan pada 3 Januari ataupun 28 Januarimaka kenaikan kadar Bayaran Insentif Tugas Kewangan akan dikira mulai 1 Februari Maksud menjalankan tugas kewangan sepenuh masa ialah keseluruhan tugas harian pegawai berkenaan adalah merupakan tugas kewangan semata-mata seperti yang dinyatakan di lampiran A Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun atau tugas-tugas seperti yang dinyatakan melalui Surat Pekeliling Jabatan Akauntan Negara Bilangan 2 Tahun Boragn tugas kewangan hanya merupakan salah satu daripada bidang tugas harian pegawai berkenaan maka ini tidaklah boleh ditakrifkan sebagai menjalankan tugas kewangan sepenuh masa dan pegawai berkenaan tidak layak dibayar Bayaran Insentif Tugas Kewangan.

  BEDRIJFSNOODPLAN VOORBEELD PDF

Bagaimanakah kedudukan Bayaran Insentif Tugas Kewangan yang diterimanya? Mengikut perkara 9, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahunseseorang pegawai yang menerima Bayaran Insentif Tugas Kewangan tetapi telah meninggalkan tugasnya selama 28 hari atau lebih secara berturut-turut, bayaran tersebut hendaklah dihentikan dalam tempoh berkenaan. Walau bagaimanapun, pengecualian adalah diberikan bagi pegawai yang meninggalkan tugas bagi tempoh tidak melebihi 92 hari berturut-turut termasuk cuti mingguan dan hari kelepasan am dalam keadaan berikut:.

Dalam hal yang dibangkitkan, Bayaran Insentif Tugas Kewangan hendaklah dihentikan kerana Cuti Bersalin bukan dianggap sebagai cuti sakit tetapi Cuti Pemulihan. Di Jabatan ini terdapat pegawai yang menjalankan tugas kewangan sepenuh masa dan mereka mempunyai kelayakan Sijil Perdagangan Malaysia Peringkat Tertinggi dan Diploma dalam bidang Borng yang dikeluarkan oleh IPTA.

Berhubung dengan perkara yang dibangkitkan, jenis sijil yang layak dibayar RM Apakah takrifan yang dimaksudkan dengan bertugas bersendirian di pejabat kecil? Pejabat kecil ialah sebuah pejabat yang wujud secara bersendirian dan tidak termasuk Bahagian atau Unit di satu pejabat besar.

Sebagai contoh, pejabat di dpw yang hanya mempunyai seorang Pembantu Tadbir adalah ditakrifkan sebagai bertugas bersendirian di pejabat kecil. Seorang Pegawai Boranb Gred N27 telah ditempatkan di Unit Kewangan joa mana beliau ditugaskan untuk menyelia dan mentadbir di unit tersebut. Keseluruhan tugas harian beliau adalah tugas kewangan. Kedua-dua pegawai tersebut telah memohon untuk dibayar Bayaran Insentif Tugas Kewangan.

Mengikut peraturan sedia ada, bolehkah kedua-dua pegawai tersebut dibayar Bayaran Insentif Tugas Kewangan? Adakah pegawai yang diluluskan bertukar atas permohonan sendiri layak menuntut jpz perpindahan? Adakah pesara yang memilih untuk bersara awal layak menuntut bayaran perpindahan selepas bersara?

BORANG JPA (EPW)

Pegawai yang bersara atas pilihan sendiri boleh diberi bayaran perpindahan ke mana-mana tempat yang dipilihnya dalam Malaysia. Siapakah pegawai yang layak diberi bayaran tersebut? Adakah pemberhentian Bayaran Insentif Wilayah ini melibatkan kursus bercuti belajar jika tergolong dalam takrifan kursus di luar negeri sahaja atau pun tidak kira di mana kursus cuti belajar jika tergolong dalam takrifan kursus diadakan yang tempohnya melebihi 3 bulan?

Apabila seseorang pegawai yang bertukar wilayah meninggal dunia, Kerajaan akan menanggung perbelanjaan tambang bagi semua ahli keluarga yang masih dalam tanggungan pegawai mengiringi jenazah pegawai dari tempat tinggal di wilayah berkhidmat ke tempat pengkebumiannyadi luar wilayah pegawai berkhidmat. Pegawai layak diberi 4 kali sahaja untuk menziarahi ibu, bapa, ibu mertua dan bapa mertua yang sakit tenat atau meninggal dunia. Adakah pegawai yang telah menggunakan kemudahan pinjaman perumahan layak dipertimbangkan untuk mendapat kemudahan Rumah Kerajaan?

Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahunseseorang pegawai yang duduk di Rumah Kerajaan tidak dikenakan sewa rumah dan tidak layak menerima Imbuhan Tetap Perumahan. Pegawai yang menduduki Rumah Kerajaan mengikut kelayakannya tidak dikenakan sewa dan tidak diberi perbezaan antara kadar sewa rumah dan Imbuhan Tetap Perumahannya.

  CARNAVAIS MALANDROS E HERIS ROBERTO DA MATTA PDF

Bagaimanakah pengiraan sekiranya kadar ITP seorang pegawai itu lebih tinggi daripada kadar sewa rumahnya; sebagai contoh:. Jika lebih daripada seorang berkongsi sebuah rumah bagaimanakah cara bayaran sewa rumah tersebut?

Random Indulgence: How To Apply Housemanship In Malaysia Part (3) – EHOUSEMAN PTM

Adakah pegawai yang menghadiri kursus dan tinggal di asrama tempat berkursus layak menerima Imbuhan Tetap Perumahan dalam tempoh berkursus tersebut? Pegawai yang menghadiri kursus kurang daripada 12 bulan layak menerima Imbuhan Tetap Perumahan dalam tempoh berkursus tersebut. Apakah kadar baru CR tahunan bagi pegawai lantikan kontrak dan sementara yang dilantik mulai 1 Januari ? Oleh itu, kemudahan tersebut tidak boleh diberikan boorang anak pegawai yang terlibat.

Sekiranya perjalanan pergi digunakan dalam tahun semasa, peruntukan kemudahan ialah pada tahun semasa dan npa tahun itu, kemudahan tersebut tidak luput. Adakah kelayakan Elaun Perbezaan Sara Hidup EPSH diberhentikan bagi pegawai di penempatan luar negeri yang diarahkan bertugas rasmi di Malaysia dan mengambil cuti rehat melebihi 28 hari epd Pegawai yang berkhidmat di luar negeri yang meninggalkan negara penempatannya untuk bertugas rasmi atau bercuti rehat di Malaysia atau kedua-duanya sekali selama lebih daripada 28 hari berturut-turut dan tiada keluarga yang tinggal di penempatannya itu, diberhentikan pemberian EPSH mulai tarikh beliau meninggalkan negara penempatan npa hari ke Bahasa Melayu English UK.

Current Disease Avian Influenza. Apakah yang dimaksudkan dengan kerja lebih masa? Siapakah yang layak diberi Bayaran Lebih Masa? Apakah elaun dan kemudahan yang layak diberi kepada pegawai yang bertukar wilayah? Apakah yang dimaksudkan dengan bertukar wilayah?

BORANG JPA EPW EBOOK DOWNLOAD

Apakah yang dimaksudkan kemudahan Tambang Joa Apakah yang dimaksudkan dengan Elaun Gangguan? Walau bagaimanapun, pengecualian adalah diberikan bagi pegawai yang meninggalkan tugas bagi tempoh tidak melebihi 92 hari berturut-turut termasuk cuti mingguan dan hari kelepasan am dalam keadaan berikut: Menghadiri kursus yang diarahkan oleh Ketua Jabatan; ii.

Menjalankan tugas rasmi atas arahan Ketua Jabatan; dan iii. Rujukan Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pegawai yang bertukar wilayah adalah: Apa yang dimaksudkan dengan penjelasan Pegawai yang diberi kemudahan Tambang Ehsan? Apakah yang dimaksudkan dengan Rumah Kerajaan?

Perintah Am 2 a Bab E 3. Bagaimanakah pengiraan sekiranya kadar ITP seorang pegawai itu lebih tinggi daripada kadar sewa rumahnya; sebagai contoh: Pegawai berkenaan tidak layak menerima perbezaan di antara amaun RM dan RM Catatan yang sepatutnya ada di penyata gaji pegawai adalah: Bagaimanakah sekiranya pegawai menduduki kelas rumah yang lebih tinggi daripada kelayakannya?

Perintah Am 19 Bab E 9. Semua pegawai dalam rumah tersebut tidak layak menerima ITP dan tidak dikenakan sewa rumah. No articles to bornag. Pegawai tidak layak menerima perbezaan di antara kadar-kadar tersebut.