KLASSIEKE MECHANICA PDF

Admission requirements. Not applicable. Description. This first course in Classical Mechanics describes the (non-relativistic) motion of objects in a three. Studying KLASA Klassieke Mechanica a at Universiteit Leiden? On StuDocu you find all the study guides, past exams and lecture notes for this course. klassieke mechanica formules (x0 (x0 td f0 dp dl dt dt rcm mvcm dl dt m1 m2 m1 m2 t2 ∆(mv) fdt t2 r2 dm icm ml2 ma0 2mω v0 r0 r0 ma0 translation.

Author: Akihn Yozshubar
Country: Portugal
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 21 July 2008
Pages: 371
PDF File Size: 12.1 Mb
ePub File Size: 2.27 Mb
ISBN: 266-4-13948-527-9
Downloads: 79970
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardazuru

De stuwkracht van de motor is de reactie hierop, dus even groot maar tegengestelde zin.

mechnica Hierin zitten nog 2 onbekenden. Behoudswetten vormen een soort “black box”-methode om problemen aan te pakken. Dus is de wrijving die daarop werkt zeker naar rechts gericht.

File:Klassieke Mechanica.pdf

Added paragraph on fase space. Dit is een kwadratische vergelijking in x.

Uitgewerkt in projecties in een klassiek verticaal-horizontaal assenkruis: Men kan zich bij die toepassing laten leiden door de volgende 4 stappen. Hier is er zeker een horizontale versnelling naar rechts.

Men moet zich niets aan trekken van de manier waarop de overgang van de beginsituatie naar de eindsituatie verloopt, men moet alleen weten dat die overgang aan bepaalde voorwaarden voldoet.

  EURIT 535 PDF

Om gemakkelijker een antwoord te vinden is het goede praktijk om het voorwerp los van zijn omgeving te tekenen.

Daar er behoud van energie geldt, zal de snelheid van de kleine massa verminderen als ze lager komt grootste massa gaat omhoog en versnellen als ze hoger getrokken wordt.

De vorige formule moet op elke massa toegepast worden. De bovenstaande formule blijft dan dus geldig. Einstein ontwikkelde zijn algemene relativiteitstheorie uitgaande van de idee dat dit niet toevallig is en dat er nooit een proef zal gevonden worden die een verschil tussen beide kan aantonen. De grafiek ervan is dan ook geen mooie ellips meer, maar vertoont scherpe punten. Bij een versnelling loodrecht op de baan verandert de richting van de snelheid maar niet de grootte.

Een differentiaalvergelijking is een vergelijking waarin een onbekende functie en haar afgeleiden optreden. De klassieke mechanica wordt ook wel Klassleke mechanica genoemd omdat de basis ervan gelegd werd door Isaac Newton Aan het eind van het college zal ook het Hamilton-formalisme worden ingevoerd.

Deze staaf vormt immers een ideale staaf zoals gedefinieerd in de statica. Hierbij moet r bepaald worden als de afstand tussen de massacentra. This page was last edited on 4 Juneat Er is wrijving tussen mecahnica kist en de grond.

Om die posities te bepalen wordt een x-as naar beneden ingevoerd met nulpunt in de beginpositie van het schaaltje.

  CANETTI GERETTETE ZUNGE PDF

Men kan zich nu natuurlijk de vraag stellen of het hier gaat om totaal verschillende fysische verschijnselen, die toevallig dezelfde grootte hebben, of of het toch over fundamenteel dezelfde eigenschap gaat.

Om die beweging te bestuderen zal men voorwerpen eerst beschouwen als opgebouwd uit puntmassa’s en de bewegingsvergelijkingen dan sommeren over alle puntmassa’s van het voorwerp. Voor het quantummechanica deel: Deze is slechts op een constante na bepaald.

klasiseke

Categorie:Klassieke mechanica – Wikipedia

In het artikel in de Nederlandse Wikipedia kan men links vinden naar verscheidene simulatieprogramma’s. Als een integraal van een functie over een gesloten kromme nul is, dan moet de rotor van deze functie binnen de kromme nul zijn: Er moet nu een verband gezocht worden tussen de beide snelheden.

Men moet dus zowel de arbeid van de inwendige als van de uitwendige krachten verrekenen:. Men noemt dit de gravitatiemassa. Deze idealisatie heeft twee gevolgen:.

De eerste vergelijking zou men met -1 kunnen vermenigvuldigen. Na het scalair product tussen kracht en deze d r blijft dus alleen de term in dr over.